Şasi fraţ ca celnicaḑ

 

http://www.trilulilu.ro/Dhyeata/042a70cdc3e02f

“Cadurlu aestu easti faptu 1946. Aoa suntu tuţ fraţl’i al tati, şasi fraţ, Bacula. Easti aşi: Iancu, Hroni, Tila, Mita, Coli şi Yoryi. Suntu şasi fraţ tu caduru şi ḑâţ câ suntu celnicaḑ, alâxiţ şi armâtusiţ, oamini alepţâ, oamini cu tińie. Şi cadurlu îlu feaţirâ aoa Custanţa, tu anlu car’ v-aspuşu, 1948, lu adră nai ma marili fotografu di-tu armâńie, avḑâtlu Haşot. El’i vinirâ s-facâ pâzari aoa, tu câsâbă, câ s-adra unâ numtâ mari în hoarâ -un nipot si-însura- şi vinirâ tuţ fraţl’i ta s-pâzârâpseascâ aoa, s-l’ea di tuti: câmeşi, strańi ti numtâ. Şi îl’i vidzu câtârgilu şi ḑâsi: “Mă, voi şasi fraţi aeşţâ, nu ari s-vâ adunaţ canâoarâ, s-hiţ tuţ tu unu caduru. Vâ pâlâcârsescu, s-yiniţ tuţ la mini la atelier şi va si-adraţ cadurlu câ va si-aveţ unâ mari amintiri ti tutâ eta”. Şi dusirâ, alâsarâ câruţili tu un locu, aoa tu câsâbă- avea vinitâ cu vârâ ţinţi-şasi câruţi- şi îl’i luâ aestu, Haşot, îl’i dusi aclo şi lâ adră cadurlu aestu, caduru cari ari aproapea şaiḑăţ…da, şaiḑăţdoi di ańi ari cadurlu eastu cari lu videţ aoa dininti. Easti unâ mari tińie şi ti noi, cându lu mutrimu, nu nâ yini s-pistipsimu ca ţi oamini eara!”

 

Inf. Şula Bacula

transcriari: Georgiana Caratanascu Vlahbei
audio: Eliza Zdru

2 responses to “Şasi fraţ ca celnicaḑ

  1. Pingback: Dhyeata deschide “Lada cu amintiri” a aromanilor « MaghiaRomania

  2. Pingback: S-a lansat Dhyeata, cel mai ambitios blog de cultura aromana! « MaghiaRomania

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s