Iulia Wisoşenschi: Blestemul la aromâni I

Ca în toate comunitățile conservatoare de tip patriarhal, viața aromânilor a stat sub semnul unei mentalități arhaice dominate de autoritatea inexorabilă a destinului (mira).

Într-o societate în care destinul capătă conotații speciale, blestemul, ca o concentrare a tuturor energiilor distructive, devine o formă de exprimare orală ce trebuie ocolită, omisă. Scăpat de sub controlul rațiunii, sub puternica influență a dorințelor și pasiunilor negative, blestemul reprezintă o forță ce amenință existența persoanei, punând în pericol echilibrul întregii comunități. Ca entitate fizică integrată eului colectiv, omul reprezintă un tot în relație cu mediul comunitar, prejudicierea sa ducând la perturbarea ordinii colective.

Trăirea sub imperiul instinctelor și pasiunilor relevă substratul primitiv instinctual din ființa fiecărui individ, oferindu-se prin această manifestare verbală posibilitatea dezvăluirii complexității sufletești.

Blestemul, ca orice formă de exteriorizare a violenței, constituie o modalitate de refulare a dorințelor și instinctelor reprimate.

Spre deosebire de alte forme ale violenței, blestemul este precedat de o stare de anxietate și concentrare a sentimentelor negative, culminând cu rostirea cuvântului.

Produse ale gândirii tradiționale, blestemele, asemenea altor forme ale rostirii magice, se circumscriu viziunii străvechi potrivit căreia cuvântul rostit într-un anumit context ritual capătă puteri magice.

Caracterul ambivalent al cuvântului rezidă, pe de o parte, în puterea pozitivă, benefică pentru a crea lucruri și a stabili comunicare, iar pe de altă parte, cuvântul posedă o forță negativă, adesea profund nocivă, de prejudiciere fizică și psihică a persoanei, mergând până la extincție. Cuvântul constituie o componentă spirituală a individualității umane, exteriorizând prin rostire trăirea și forța energetică a eului, ansamblul de emoții pozitive sau negative transmise prin actul de comunicare.

Structura magică a blestemului este orientată funcțional spre ruperea echilibrului dintre ființă și contextul existențial, spre atragerea răului și restaurarea unui univers maculat, răsturnat, în care maleficul devine emblema existenței.

Deși blestemul (blâstem) reprezintă formula magică interzisă, vorbirea aromânilor cunoaște forme variate ale acestei exprimări. Procesul de dezagregare, de prejudiciere a persoanei se realizează cultural, la nivelul mentalității tradiționale prin activizarea rostirii nocive.

Performarea blestemului nu implică un cadru situațional specific, determinat de coordonate spațiale sau temporale, cum se întâmplă în cazul altor practici rituale, precum descântecul, urarea, etc.

Astfel, imprecațiile, a căror funcție magică vizează ruperea echilibrului ontologic, sunt rostite în contexte variate; în majoritatea cazurilor rolul de performer revine entității feminine. Femeia, mediatorul direct între forța malefică invocată și “destinatar”, persoana vizată, cumulează în acest statut calități supranaturale. Blestemul ca act de comunicare cultural presupune prejudicierea relației dintre cele două instanțe comunicative. Actul comunicațional stabilește un sens unilateral dinspre emițător spre receptor, forța emiterii mesajului anulând adesea reacția interlocutorului.

La aromâni, existența unui număr relativ mare de blesteme, cu precădere în vorbirea femeilor, ar putea avea la bază două cauze, ce trebuie căutate în modul de viață păstoresc și în psihologia unei comunități de o mare vitalitate fizică și o riguroasă sănătate morală.

Ducând o viață sobră, dictată de moravuri austere, pentru aromâni violența fizică reprezintă treapta de jos a degradării umane. Recurgerea la brutalitate denigrează individul pentru totdeauna în fața comunității, pentru care pierderea onoarei (tińia) echivalează cu distrugerea morală. Legăturile comunitare sunt foarte puternice, fiecare gest al individului fiind controlat vigilent de colectivitate.

Iulia Wisoșenschi©

Mai multe despre blestemele la aromâni, în postările viitoare.

One response to “Iulia Wisoşenschi: Blestemul la aromâni I

  1. Pingback: S-a lansat Dhyeata, cel mai ambitios blog de cultura aromana! « MaghiaRomania

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s