Hristolu anyie! Sâmta Evanghelie dupâ Ioan ti noaptea di Paşti

cap. 1,1-17

1 Tu apârńită eara Zborlu, şi Zborlu eara la Dumnidzău, şi Zborlu eara Dumnidzău. 2 Aestu eara tu apârńită la Dumnidzău. 3 Tuti prit Nâsu si-au faptă; şi fără di El ţiva nu şi-are faptă. 4 Ntru Năsu eara bana, ş-bana eara Luńina a oamińilor; 5 Ş-Luńina tu ntunearic luňineadză, şi-ntuneariclu nu u cuprimse. 6 Fu un om pitricut di Dumnidzău, ş-numa a lui eara Ioan. 7 Aestu vińe tră mărtirie, tra s-mărtirsească tră Luńină, ca tuţ s-pistipsească prit el. 8 Nu eara el Luńina, ţi tra s- mărtirsească tră Luńină. 9 Eara Luńina alithioasă cari luńineadză prit tut omlu ţe yine tu lume. 10 Tu lume eara, ş-lumea prit nâsu s-feaţe, ş-lumea nu-L cunuscu. 11 Ntr-a Lui are vińită, ş-a Lui nu l-dhixiră. 12 Iară aţilor ţe lu-au dhixită lă deade puteare s-hibă hi ľi ľi al Dumnidzău, aţilor ţe pistipsescu tu numa a Lui, 13 Cari nu dit sândze, niţ dit vrearea a trupului, niţi dit vrearea di bărbat, ţi di la Dumnidzău si-au amintată. 14  Şi Zborlu si-are faptă  trup, şi şidzu ntră noi; ş-noi vidzum mărirea a Lui, ca mărirea a unui amintat dit Tatăl, mplin di dhoară ş-di alithia. 15 Ioan da mărtirie tră El ş-greaşte aşi: „ Aestu easte tră cari dzâţeam eu : Aţel ţe yine după mine, ma năinte di mine si-are faptă, că năinte di mine eara.” 16  Ş-dit  mplinătatea a Lui noi tuţ avem oată, ş-dhoară tră dhoară; 17 Că nomlu prit Moise si-are dată, dhoara şi alithia prit Iisus Hristos n-au vińită.

Traduţeari adratâ di Apostol Caciuperi ( Noulu Testamentu, 1969 si 1995) şi editari di Ionel Zeană

Advertisements

4 responses to “Hristolu anyie! Sâmta Evanghelie dupâ Ioan ti noaptea di Paşti

 1. Costin Stere

  Di alihea anyie!

  Haristo ti informatsie! Ashteptu apandasi la mail.
  S’na baneadza laolu!

 2. Hristolu anyie!
  Traduţearea aesti adratâ di Apostol Caciuperi şi editatâ di Ionel Zeanâ. Tora va s-bagu aesti dati, câ mi-aveamu agârşitâ.
  Hâriosu!

  Georgiana Caratanascu Vlahbei

 3. Costin Stere

  Di cari iasti apridusa Evanghelia di ma ndzeana?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s