Pârmithili a Nioriloru- unâ cârtici “Avdhil’eatâ”

Di aoa ş-vârâ ţinţi meşi, tu Proiectulu Avdhela ahurhimu s-andridzemu lucrulu ti unâ cârtici pi armâneaşti ti ńiţ şi mari, “Pirmithili a Nioriloru”.

cuverta IV ( Regina Norilor era o fată de împărat răpita de Regele Norilor şi dusă în Împărăţia Cerului pentru a-i fi acestuia soţie. Se înnorează când fata îşi aduce aminte de familia ei şi plouă atunci cand începe, săraca, sa plângă )

Tuti isturiili şi pirmithili suntu şi va s-hibâ adrati di noi, tutu aşi şi cadrili ti carti.

Nâ hârsimu s-vâ aspunemu prota oarâ a voauâ niscânti di aesti cadri ţi va s-intrâ tu cârtici. Avemu nâdia s-vâ ariseascâ!

Vâsiloańea a vimturilor di ńeadzâ-oarâ

Vâsiloańea a Nioriloru ş-ascoati aclu di-tu peru
Vâsiloańea a Pâduriloru

Va vâ ţânemu ligaţ di hâbărli ti aestu proiectu!

©Proiectulu Avdhela

[ vâ pâlâcârsimu s-tińisiţ andrepturili di autoru ti cadri]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s