Zboarâ pi unu hiru di lânâ (c)

Toamnâ

Ţi dzâţ, putemu s-nâ bâşemu
Câtu chiro îl’i l’ea a frândzâl’ei
Sâ s-disfacâ di pi lumachi şi si-atingâ pâmântulu ?
I… ţi altu-ţiva putemu si-adrămu
Sum-unu oarburi golu?
 
I, pistipseşţâ câ ahâtu câtu îl’i l’ea a niorlui
Sâ-şi alâxeascâ bueaua,
Ai chiro s-ti duţ ti unâ hapcâ?
Mi azgrâmâ aoa tu cheptu tutu veardili chirutu.
 
Ş-pri-tu nâval’iurli şi gleţlu ţi va s-yinâ,
Câtu minduieşţâ câ va ţâ l’ea s-ti torńi,
Ca la unu oracolu, cu antribarea di-tu soni?
 
Virdeaţa a mea ti daima,
S-misoarâ tu chirolu
Câtu îl’i l’ea a frândzâl’ei
Si-azboairâ di pi lumachi,
si-acaţâ niholu a vimtului
s-gioacâ treamburu jilosu,
Ca tu soni, si-agiungâ s-başi
loclu xifunisitu.
 
Georgiana Caratanascu Vlahbei ©
Advertisements

2 responses to “Zboarâ pi unu hiru di lânâ (c)

  1. nu, nu e vorba de exclusivitate. (c) este partea a III-a . a fost un articol (a), apoi (b) şi asta e ultima. e liber transferul şi pe alte medii virtuale, cu regula de menţionare a surselor, bineînţeles 🙂

  2. (c) inseamna ca aveti exclusivitate la copyright?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s