Bunâ-vâ oara şi ghini vinit!

Ghini vinitu pi bloglu a nostru di culturâ armâneascâ! Noi himu pareea di tiniri ți-ndreaḑi și Proiectulu Avdhela, Biblioteca di Culturâ Armâneascâ. Nâ hârsimu s-v-avemu oaspiţ!
N-avemu acâţatâ si-ndriḑemu aestu blogu prota cu naetea s-v-aduţemu dininti isturii şi pârâmithuseri aflati pri-tu hoarili şi câsâbaḑl’i pri iu n-avemu dusâ, câftânda Armâńi cama tricuț.
Ahurhimu cu minduearea câ ari ananghi di unâ cama mari tińie şi aprucheari di auşil’i a noştri, ţi u poartâ ninga tu minti şi tu suflitu, nu maşi tu sânḑi, lumea armâneascâ aţea veacl’ea, aţea ţi nâ da a noauâ itiili şi haraua s-ḑâţemu câ himu Armâńi. Aşi cara, aestâ continuitati cu chirolu ți ari tricutâ vremu s-u-aspunemu şi s-u criştemu aoa, deadunu cu voi, ta si-nviţămu deadunu cumu si-avemu îngâtanu di aestâ yişteari armâneascâ a noastrâ: limbâ şi zboarâ hrisusiti, adeţ şi pisti, cântiţi, literatură.
Ma alargu, câftămu s-triţemu aestâ dhoarâ spiritualâ ţi u avemu, pi-tu “yiliili” a aţiloru ţi au câftatâ, xitâxitâ, dghivâsitâ di Armâńi şi anyrâpsitâ cărţâ, spudhâxeri di: isturie, etnoloyie, socioloyie.
Ti mirachi, alâsămu unu locu ahoryea şi ti muabeţli ţi li avemu adratâ pânâ tora cu oamińi tińisiţ şi duruţ, di la cari apruchemu daima înveţuri şi vreari armâneascâ.
Mea ţi puteţ s-aflaţ tu bloglu a nostru:

Zboru Nâinti

Niagârșeari

Tu sirmi ş-tu asimi

Sticuri di banâ

Trâ suflitu

Armâńi ti-anami

Trâ-nviţari armâneaşti

Spudhâxeri

Traduţeri

Nali pi-tu hoarâ

Misticati

***

Hello and thank you for stopping by!
 
This blog is intended to portray various aspects of the Aromanian culture from past and present times: history, way of live,  memories and traditions. The blog’s authors form the collective behind Project Avdhela, the Library of Aromanian culture.
 
Avdhela Project, the Library of Aromanian Culture (www.proiectavdhela.ro) is a non-profit project launched in november 2009, dealing with the research, preservation and promotion of  the Aromanian culture. The project primarly adresses Aromanians from Romania and the Balkans, with intention to provide means for preserving the Aromanian language, knowledge of the origins, historical, social, spiritual development.
The project aims to identify, edit and provide the scientific and artistic works of Aromanian culture and heritage- cultural goods which become available to researchers and all those interested, free of charge. Among these, there are over 80 digitized studies in areas of linguistics, ethnology, history and several printed text and audio materials.
The project includes a series of activities such as: filed researches on themes of identity and oral history, projects to encourage young people to practice the language, editing audio and video CDs, development of sound archives and video libraries of the Aromanian culture, a fund consisted of ethnographic photography, event-organising and so on.
Advertisements

2 responses to “Bunâ-vâ oara şi ghini vinit!

  1. Hello would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m planning
    to start my own blog soon but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique.
    P.S Apologies for getting off-topic but I had to
    ask!

  2. Iu la trei drats suntu Recent Comments? Amu unâ sâhati di anda tutu alagu ka vrakolaku. Nu neadzi unu blög fârâ unu ahtari widget. Vâ pâlâkârsesku slu adrats kâ altâ turlie nu intrâ kanâ. Nu vâ agiukats ku armânjilji!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s