Mutrindalui nâpoi: Eminescu şi lumea armâneascâ

Evenimentulu “Iho pisti chiro. Eminescu şi lumea armâneascâ” s-ţânu dumânicâ, 15 di Yinaru la Clublu a Huryeatlui. Tińisiţli oaspiţ-Aurica Piha, Nicolae Tanaşoca şi Yioryi Vrana adusirâ tu chirolu a nostu iholu alu Eminescu tu lumea armâneascâ- tu liricâ, tu minduiarea şi câftărli a nai ma mariloru poeţ a noşţâ şi scriitori. Nâ hârsimu câ v-avumu aclo! Nâdimu câ fu unâ bunâ şi andreaptâ aduţeari aminti a poetlui, ma ş-unâ searâ ti thimiseari.
 
Tu 13 di Yinaru pututu s-avdzâţ la Radio Constanţa hâbarea ti evenimentu.  
 
Sâmbâtâ, 21 Yinaru la sâhatea 8.00 putut s-videţ pi TVR1 unu video di ţi fu la evenimentu.
 

Aveţ di-ghiosu îndoauâ cadri di dumânicâ seara.

Advertisements

One response to “Mutrindalui nâpoi: Eminescu şi lumea armâneascâ

  1. Hâirlâtikâ s’hibâ more!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s