Nou evenimentu tu Proiectulu Avdhela. Pârâstâseari di carti/ Lansare de carte- 30.05.2012

N’ercuri, 30 di maiu, sâhatea 19.00 pareea a Proiectului Avdhela, Biblioteca di Culturâ Armâneascâ vâ aşteaptâ la Clublu a Huryeatlui Românu ti scutearea tu migdani a noiloru proiecti editoriali tipusiti la Editura Predania:

“Poezii”- Nuşi Tulliu cu postfaţâ Yioyi Vrana
“Exiyisiri la Tatălu a nostu” di Nicolae Velimirovici, armânipseari Yioyi Vrana (doauâ ediţii- unâ armâneaşti- română, alantâ maşi pi armâneaşti)

Va s-azburascâ: Yioyi Vrana.

Tu idyea aradhâ, va scutemu tu migdani şi va dişcl’idemu ti tuţ Campania “Unâ frândzâ tu dzuuâ ti cultura armâneascâ”

***

Miercuri, 30 mai, ora 19.00, echipa Proiectului Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne vă aşteaptă la Clubul Ţăranului Român pentru lansarea noilor apariţii editoriale ale Proiectului, tipărite la editura Predania:

“Poezii” de Nuşi Tulliu, cu postfaţă de George Vrana

“Tâlcuirea la Tatăl nostru” de Nicolae Velimirovici, transpusă în aromână de George Vrana (în dublă ediţie: bilingv aromână-română şi o ediţie numai în aromână)

Va vorbi: George Vrana.

În cadrul evenimentului, vom lansa oficial şi vom deschide pentru toţi Campania “O pagină pe zi pentru cultura aromână”, o campanie iniţiată online în 2010 în scopul strângerii de voluntari pentru implicarea în digitalizarea culturii aromâne.

___

Poet, critic literar, eseist şi, mai nou, prozator, G. Vrana este unul dintre cei mai apreciaţi scriitori aromâni contemporani. A urmat cursurile Facultăţii de Drept din Bucureşti, iar astăzi practică avocatura. Interpretându-şi identitatea armânească ca fiind una mozaicată, George Vrana se deosebeşte prin scrieri cu pronunţat caracter filosofic. În 1995 îi este publicat primul volum de poezii : Avigl’itorlu di Zboarâ, la Editura Fundaţiei Culturale Aromâne “ Dimândarea părintească “, Bucureşti. Are încă multe poezii încă în manuscris, unele dintre ele fiind adunate în volumul-manuscris Xinitii. George Vrana a fost caracterizat de lingvista Matilda Caragiu Marioţeanu ca poet al surpării, veşnic călător, dar mai ales ca veghetor al cuvintelor, mai mult decât un simplu paznic pentru grija pe care o arată în scrierea curată a limbii sale materne.

Nuşi Tulliu născut la 1872, Avdela, Grecia este unul dintre cei mai mari poeţi şi prozatori aromâni. A fost o adevărată prezenţă de spirit în Balcani şi în România- a întreţinut o bogată activitate editorială şi culturală- scoate Revista „Pindul”, e revizor şcolar în Epir şi Tesalia, scrie la diferite reviste literare, e inspector şcolar în Macedonia, profesor la Bucureşti. Versurile lui au contribuit la configurarea unui peisaj al poeziei aromâne, între tradiţional şi modern. Este preocupat mai ales de reliefarea dimensiunilor patriarhale, a vieţii pastorale din Munţii Pind.

Sfântul Nicolae Velimirovici, Episcop al Ohridei şi Jicei, este unul dintre cei mai prolifici scriitori bisericeşti din veacul al XX-lea. Scrierile lui cuprind o categorie largă de lucrări: tâlcuiri, omilii, aghiografii, lucrări filosofice, fiind o oglindă a spiritualităţii sârbe. Născut în sătucul Lelici, din Serbia apuseană, la 5 Ianuarie 1880, a urmat cursurile Seminarului Sfântul Sava din Belgrad, absolvind în 1905. A obţinut o bursă de doctorat la Universitatea din Berna (1908), publicându-şi teza în limba germană, în 1910; doctoratul în filosofie a fost pregătit la Oxford şi susţinut la Geneva, în franceză, pe tema „Filosofia lui Berkeley,” în 1909. La sfârşitul anului 1909 a fost tuns în monahism.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s