Mutrindalui nâpoi: Pârâstâseari di cărţâ: Nuşi Tulliu şi Nicolae Velimirovici

Hâristuseri a oaspiţloru Yioryi Vrana şi Alexandru Gica ti pârâstâserili ţi-anami ţi li adrarâ a cărţâloru.  Hâristuseri a oaspiţloru cântâtori: Ianula Gheorghe şi Pareea Boaţea a Pindului, ţi deadirâ banâ a cântiţloru adrati dupâ poeziili alu Nuşi Tulliu.

Hâristuseri alu Yioyi Vrana ti tutâ andruparea ti scutearea aştiloru cărţâ: urnimii, ti studiulu criticu şi armânipseari.

Caduri di la Costel Farmazon (hâristuseri!)

This slideshow requires JavaScript.

Cărţâli potu s-hibâ dimândati/comandati pi-tu tilifoni: 0730 411 004 şi la: contact@proiectavdhela.ro

S-nâ mata-aflămu hârioşi!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s