Proiectul Avdhela la lansarea volumului “Aromâni, meglenoromâni, istroromâni. Aspecte identitare și culturale”

Proiectulu Avdhela l’ea parti la scutearea tu migdani a tomlui “Aromâni, meglenoromâni, istroromâni. Aspecte identitare şi culturale”, viniri, 28-li di Yizmâciunu, sihatea 10.00, la Muzeulu a câsâbălui Bucureşti (Palatea Suţu).

Tomlu (carti cu tutu CD) alinceaşti sum cumândusearea ali Adinâ Berciu Drăghicescu ş-cu agiutorlu alu Virgil Coman cu-ali Marie Magiru, sum mutrita a Institutlui “Eudoxiu Hurmuzachi ” di-adunu cu Universitatea Bucureşti.

Nafoarâ di carti va s-hibâ pârâstâsitu ti niheamâ oarâ şi Proiectului Avdhela di-adunu cu expoziţia câlâtoarâ (itinerantâ) cu caduri, lucri şi strañi vecl’i armâneşţâ, andreaptâ di Proiectulu Avdhela, Biblioteca di Culturâ Armâneascâ.

V-aştiptămu la Palatea Suţu, tu 10.00-li, estâ viniri!

***

Proiectul Avdhela participă la evenimentul de lansare al volumului “Aromâni, meglenoromâniii şi istroromâni. Aspecte identitare şi culturale”, vineri, 28 septembrie, ora 10.00 la Muzeul Bucureştiului (Palatul Suţu).

Volumul, carte cu CD, apare în coordonarea Adinei Berciu Drăghicescu şi prin contribuţia lui Virgil Coman şi Mariei Magiru, sub egida Institutului ” Eudoxiu Hurmuzachi ” în parteneri at cu Universitatea Bucureşti.

Programul va include prezentarea lucrării, o scurtă prezentare a Proiectului Avdhela, expoziţia itinerantă, cu fotografii, obiecte şi piese de port tradiţional aromânesc, organizată de Proiect Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne.

Vă aşteptăm la Muzeul Suţu, ora 10.00, vinerea aceasta!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s