Biblioteca ti ńiţ: Limba al papu

LIMBA AL PAPU                                                              
 
Voi s-vâ grescu pi limba  mea,
Limba meauâ, limba noastrâ,
Limba noastrâ armâneascâ,
Bunâ ş-muşatâ ca-nveastâ.
Limba al papu ş-ali dadi,
Ţi cu harau u-au gritâ,
Băr di băr – yii ţânutâ!
Ş-noi ma-nsus va s- u sculămu,
S-u spunem la tinirami,
Ţi vrutâ ş-muşatâ easti!
Limba armânâ, ti anami!
Bunâ seara, dzua bunâ !
Nu-ari ma muşati zboarâ…
Cându  li avdzâ, ş-cându li greşti
Cânda  ti-angâldzaşti  soarli!
 
                                                       Caterina BABA
 
Frândzâli di-tu biblioteca ficiuriţloru suntu andreapti di Maria Pariza.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s