Biblioteca ti ńiţ: Siptâmânâ

SIPTÂMÂNA
 
Di la unâ ma s-adun’i,
Prota dzuâ easti LUNI.
Ninga unâ ma s-adavdz,
Doaua dzuã easti MARŢÂ.
Yini N’IERCURI dupâ eali,
Trei livendi, ti-alâvdari.
Deapoia s-aproachi ş- GIOI,
Cu VINIREA dinâpoi.
Ţinţi surori dit siptâmânâ
S-l’ia cu SĂMBÂTA di mânâ
şi lucreadzã dipriunã.
Eali aryisescu să sta,
Cându yini ş-DUMÂNICA.
Şi aşe,  trec eali aleapti,
Câti suntu tuti?
Suntu… şapti !
                                                                        Maria PARIZA
 
Frândzâli di-tu biblioteca ficiuriţloru suntu andreapti di Maria Pariza.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s