Părmithili Ali Dadi – Ilia Colońea

Părmithli a tali,
Ninga li ţîn minti…
Li spuş a ficiorlor a mei,
Ş-a nipoţlor, ma-ncoa.
Ş-ti thimisesc aşi, dado,
Şi lăcrińili prună ńi-si duc!
– Cîţi plîndz, papo? –
Mi-ntreabă nipoţľi,
Ş-ciudisiţ mi mutrescu…
– Plîng ti Chiraua a Loclui,
Cari Chirauă – dadă ńi-era!
Părmithili tuti, ţi vă li spun,
Li-avdzîi di la ea, un cîti un,
Cari ştia s-li aşteară,
Seară di seară…
Părmithili ali dadi, părmithili,
Cum ńi-nyeadză eali tuti
Înyisili!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textul aparţine autorului  Ilia Colońea, face parte din volumul „CÎNTIŢLI A MEALI UIDISITI ŞI NIUIDISITI” şi poate fi accesat şi descărcat gratuit de pe site-ul Proiectului Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne de la următoarea adresă: http://www.proiectavdhela.ro/pdf/ilia_colonea_cintitli_a_meali.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s