Colindi, melindi

Cólindi,
Mélindi,
Dă-ńi, maie, culaclu,
Câ s-află Hristolu
Tu pâhnia boilorŭ
Di frica Uvreilorŭ.
                        (Constanța, 2012 – inf. Mariana Nancu, cules de Dani Nancu)
 
Colinda,
Melinda,
Dă-ńi culaclu, tetă!
Pul’iŭ cucuțelŭ,
Di vârnâoarâ ma ghini.
                        (Vendișta – cules de G. Weigand, glosat greșit cu cățel, în Per.  Papahagi, Colindele la aromîni)
 
Colínde,
Melínde,
Dă-ńi, maie, clura,
Câ va-ț frâng misura,
Di va-ț herb plâstura.
                        (Avdela, Epir – Per. Papahagi, Colindele la aromîni)
Culínda,
Mirínta,
Dă, maie, culacu
Ca s-acațŭ cucotu
Și s-ul facŭ filii, filii
S-ul mâcămŭ di Stâ-Mârii.
                        (Constanța, 2012 – inf. Viorica Cavachi, cules de Ioana Iancu)
 
Colinde,
Melinde,
Țe va mcămŭ astarâ,
Pâni di sicarâ,
Curcubetâ heartâ,
Dumnidzău s-nâ l’eartâ.
                        (Avdela, Epir – Per. Papahagi, Colindele la aromîni)
 
Colinde, colinde!
Câ s-feați Hristolu,
Tu pâhnia boilorŭ,
Di frica Uvreilorŭ,
Mula l-dizvâlea,
Boulu lu-anvâlea.
                        (Vlaho-Clisura, Macedonia – Per. Papahagi, Colindele la aromîni)
 
Cólinde,
Mélinde,
Závala,
Cundílala,
Dă-ńi, tetă, culaclu,
Câ va-ț l’eau cucotlu,
Di va-lŭ facŭ filii, filii,
Și va-lŭ bagŭ tu ’nâ tâpsie,
Tra si-lŭ mâcŭ trâ Stâ-Mârie.
                        (Perivole, Epir – Per. Papahagi, Colindele la aromîni)
 
Cólinde,
Mélinde,
Țiți, caca,
Dă-ńi, maie, culaca,
Câ va ț-acațŭ vaca,
Vaca cu yițăllu,
Câ s-feați Hristolu
Tu pâhnia boilorŭ
Trâ yinatea Uvreilorŭ,
Trâ-ańi mulț
j-di vârâ oarâ.
                        (Per. Papahagi, Colindele la aromîni)
 
Colinda,
Melinda,
Dă-ńi, maie, culaclu,
Câ si-află Hristolu,
Hristolu si pâtidză,
La Dumnidzău si-alină,
Criștińil’i s-hârâsescu,
Drațl’i plâscânescu.
                        (Cuțufleani, Epir – Per. Papahagi, Colindele la aromîni)
 
Cólinda,
Mélinda,
Câ s-feați Hristolu,
Tu pâhnia boilorŭ,
Di frica Uvreilorŭ,
Boulu lu-anvâlea,
Mula, mor’, lu dizvâlea.
Dă-ńi, tetă, unŭ culacŭ
Câ va s-frângu ușea
Ș-va țâ l’eau câtușea.
Mul’eri ș-bârbaț,
Culațl’i s-nâ daț.
Și-anlu nou cu sânâtati!
                        (Clisura, 2012)
 
carciunu hariosu
 
Capitolul “Colindele la aromîni” face parte din colecția îngrijită Grigore Tocilescu: “Materialuri folkloristice”, volumul al II-lea din 1900, cu subtitlul “Din literatura poporană a aromânilor” (lucrare realizată de Pericle Papahagi).
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s