Munţăl’i şi stealili – Ilia Colońea

Munţăl’i grei, munţăl’i analţ,
Niuroşi, ma s-minduiescu
Ş-ţerlu noaptea lu mutrescu,
Lu mutrescu, c-ari steali
Şi s-ayăpisesc di eali…

Stealili au ş-nîsi dor,
Ma nu pàra i lişor –
Că lă sunt munţăl’i diparti,
Va l’i-agiundză maşi cu carti…

Cîti – unoară ma, nu-aravdă –
Si sîlghesc înghios dalagă,
Şi s-adară crima mari,
Că stealili mor în cali:
Cathi steauă ţi va cadă,
Pîn’ la munţ, corba va ardă!

 

 

 

 

 

 

 

 

Textul aparţine autorului  Ilia Colońea, face parte din volumul „CÎNTIŢLI A MEALI UIDISITI ŞI NIUIDISITI” şi poate fi accesat şi descărcat gratuit de pe site-ul Proiectului Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne de la următoarea adresă: http://www.proiectavdhela.ro/pdf/ilia_colonea_cintitli_a_meali.pdf

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s