Reeditarea şi prezentarea volumului “Din viaţa zbuciumată a aromânilor”

Vâ cl’imămu viniri seara, 22li di meslu Şcurtu, sihatea 17.30, la unâ seari cu carti armâneascâ.
Tu mesu di expoziţia di carti armâneascâ ţi s-ţâni la Biblioteca Naţionalâ di Bucureşti- evenimentu andreptu di Biblioteca Naţionalâ şi di Suţata di Culturâ Armâneascâ, va pârâstâsimu aţelu di-tu soni proiectu editorialu andreptu di Avdhela, Biblioteca di Culturâ Armâneascâ: “
Di-tu bana cu pidhimadz a Armâńiloru”, anyrâpsitâ di Iotta Naum Iotta ş-alincitâ la Editura Predania, 2012, andreaptâ di  Maria Pariza. Va u pârâstâseascâ cartea Maria Pariza di Custanţa.

V-aştiptămu cu harauâ!
P.S. Ti aţel’i cari n-antribarâ de si u mata tipusimu cartea, u ascoasimu iara şi va u avemu ti vindeari la eveniment. Hâristuseri!


coperta tipar bleed5mm cotor 11mm copy ***

Vă invităm cu drag vineri, 22 februarie, ora 17:30 la un eveniment cu carte aromânească.
În cadrul expoziţiei de carte aromână de la Biblioteca Naţională Bucureşti organizată de Biblioteca Naţională şi Societatea Culturală Aromână, vom prezenta ultima carte scoasă în cadrul proiectului: „Din viața zbuciumată a aromânilor”, autor
Iotta Naum Iotta,  Editura Predania, Bucureşti, 2012, manuscris îngrijit de Maria Pariza.
Va prezenta Maria Pariza.(intrare liberă)

Vă aşteptăm cu bucurie! P.S. Pentru cei care ne-au întrebat dacă retipărim cartea, ne bucurăm să vă anunţăm că am reeditat-o şi o veţi găsi de vânzare la eveniment. Mulţumiri.

***
Iotta Naum Iotta face parte din generaţia de profesori aromâni, aflată în slujba învăţământului românesc din Macedonia, care şi-au încercat condeiul şi în creaţii literare în limba maternă. A debutat cu versuri în Revista Pindul (1898-1899) şi a publicat poezii şi teatru în Revista Lumina (1903 -1908) a Liceului românesc din Bitolia.Din viaţa zbuciumată a aromânilor, este publicată postum, după cinci decenii de la data când autorul a finalizat manuscrisul.Din viaţa zbuciumată a aromânilor reprezintă singura creaţie în limba română a autorului Iotta Naum Iotta. Sub acest titlu generic, pe care autorul a dorit să-l lase lucrării sale, regăsim două părţi distincte, ca gen literar, Amintiri şi o povestire istorică, intitulată ‘Din viaţa zbuciumată a aromânilor’ în timpul satrapului Ali Paşa Tepelen.Partea consistentă a scrierii o constituie însă Amintirile autorului, consemnări autobiografice, de fapt, care încep cu secvenţe „din frageda copilărie,” trăită între Sel’ia şi Veria, şi se opresc prin anii 1921, când autorul se stabileşte definitiv în România, la Râmnicu Vâlcea, după îndelungate peregrinări. Sunt peregrinările elevului umblând după şcolile româneşti, între locurile natale, Bitolia şi Bucureşti, apoi ale profesorului, între România şi Salonic.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s