Ţi-aduchim…? – Ilia Colońea

Ţi-aduchim tu-aistă etă –
Făr’ di şcurta, dulţea vreari?
Ş-cum nă fudzi bana şcretă,
Dip ca ’nă goală ’nyisari…

Oh, că multi noi nă dor,
Şi tu suflit nă ard, piră,
Ma, pi-aradhă tuti mor,
Ş-tuti trecu, ş-tuti s-ñiră.

Iniñi nă him, pliguiti,
N-alumtăm, vrem s-agiundzem…
Oh, nădii aruzvuiti,
Cum pri căl’iuri vă chirem!

Şi aşi n-ahundusim
Tru-Agărşirea aţea marea…
Di si him, di si nu him,
Moartea că nă-i acl’imarea!

 

 

 

 

Textul aparţine autorului  Ilia Colońea, face parte din volumul „CÎNTIŢLI A MEALI UIDISITI ŞI NIUIDISITI” şi poate fi accesat şi descărcat gratuit de pe site-ul Proiectului Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne de la următoarea adresă: http://www.proiectavdhela.ro/pdf/ilia_colonea_cintitli_a_meali.pdf

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s