Doauă silueti – Ilia Colońea

Tu-amurdziş,
Prit ’nă livadi alăgam…
Ş-ţi căftam nu para-ńi ştiam…
Livadi şcretă, cari
Ńi fîrnăsi ’nă siluetă!
Ş-nîscînt chirò,
Cît fui aclò,
’Nă altă siluetă ńi-îşi dininti
Ş-mi cicîrdăsi, lailu, di minti…
Ľi grii: – Stăi heamă…
Dzî-ńi – cum ti-acľeamă?
I fàntazmă eşti,
Di treţ maşi, ş-nu greşti!
-Hiu fàntazmă, ńi-dzîsi,
Şi-arîsi…
Şi abură…
Oh, lele, dadă,
Bag-mi pi-aradă!

Ţi siluetă –
S-u înyisedz
Etă di etă!

 

 

 

 

 

Textul aparţine autorului  Ilia Colońea, face parte din volumul „CÎNTIŢLI A MEALI UIDISITI ŞI NIUIDISITI” şi poate fi accesat şi descărcat gratuit de pe site-ul Proiectului Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne de la următoarea adresă: http://www.proiectavdhela.ro/pdf/ilia_colonea_cintitli_a_meali.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s