Loclu a nostru – Spiru Fuchi

Di tuti cîti ş-si află –
Tini, loclu a meu di acasă
Eşti
Nai ma ascăpiroslu,
Înyilicioslu!
Ma, ş-di durutili ţi dor,
Nai ma dulţili eşti,
Tră cari plîngu şi deapir!

Ma mini nu, nu pot s-ti am,
Moarti îñi sunt a meali braţă…
Ş-canda ş-soarili di îndzeană
Ardi sum cheali araţi!

Nu putum, tu lumea aestă aspartă
S-nă ţinem suflitlu împrostu…
Ş-cu soarli araţi, di-ndzeană,
Cum s-ma lu cînt cînticlu-a nostru?…

 

 

 

 

Textul aparţine autorului  Spiru Fuchi, face parte din volumul „SOARI DISICAT” şi poate fi accesat şi descărcat gratuit de pe site-ul Proiectului Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne de la următoarea adresă: http://www.proiectavdhela.ro/pdf/spiru_fuchi_soari_disicat.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s