Limba – Spiru Fuchi

Nă dipunară dit munţ –
Ca s-nu him aproapea di soari!
Ş-tu dipunari sculăm
Laiu cînticlu-a nostru di moarti…

Istoria noastră i tirăñipsită.
Aruncară pri nîsă luñină hăroasă,
Ma aumbri fragili-a pădurilor
Nă dzîsiră că erau armati duşmani!

Noaptea nă alăgau cu luñina,
Dzua nă loau di nă băgau în hapsi.
Aşi intram tu noaptea a noastră.

Ş-cu boaţi apusă, munţl’i nă-nviţau:
Limba tu sîndzi s-u siminaţ!

Muream heam citi niheamă:
Minţl’i a noştri sîlghiră oili –
Şi hima tu pădz, îndrupaţ di leamni,
Cu mîñili pri par, scl’imuroşi,
Fridzeam nimal’i tră nîşi…

Dzăţeam ş-noi s-nă-ngăldzască
Soarli a lor mincinos!

Soarli ţi nă-ngăldzaşti noi,
Lu au mumîñili a noastri în poală;
Anda intrăm noi tu noaptea a noastră,
Eali, a boaţi apusă nă-nveaţă –
Limba tu sîndzi s-u siminăm!

 

 

 

 

 

Textul aparţine autorului  Spiru Fuchi, face parte din volumul „SOARI DISICAT” şi poate fi accesat şi descărcat gratuit de pe site-ul Proiectului Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne de la următoarea adresă:  
http://www.proiectavdhela.ro/pdf/spiru_fuchi_soari_disicat.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s