1 Mai

Image

• Sulioţii sărbătoreau cu mare fast ziua de 1 mai cînd se întorceau rîndunelele. Petrecerea dura 8 zile. La sfîrşitul sărbătorii se făcea un simulacru de luptă între tineri îmbrăcaţi în haine veneţiene şi turceşti.
• În ziua de 1 mai fetele tinere din Doliani se duceau la fîntîni unde făceau o cunună din flori şi iederă. Oamenii din sat mergeau apoi pe deal unde organizau o petrecere, la care participau mai mult femeile. În timpul petrecerii cîntau „Cându va-i yinâ muşatlu mai” şi jucau un joc anumit. În timpul dansului exista un moment cînd fetele îşi aplecau capul încununat cu flori. Jocul era tras de fete, pe rînd. Dacă una nu ştia să cînte şi să joace bine ceda rîndul ei următoarei. O fată măritată avea prioritate faţă de cele mai în vîrstă decît ea dar nemăritate. Uneori şirul este condus de fete de 6–7 ani. Prima care conducea dansul „lua arşinea corlui” iar fetele mari se eschivau. Cînd reveneau acasă fetele fierbeau florile din care îşi făcuseră cunună. Cu apa respectivă se spălau pe cap să le crească părul, şi pe mîini şi picioare ca să fie ferite de dureri.
• Cînd petreceau la iarbă verde de 1 mai femeile cîntau:
Cându va-i yinâ aruslu mai,
Lilicea-ńi di tru mai,
Ş-muşata primuvearâ,
Voi gioni armătuladzâ.
Tra-s iasâ armâńil’i sus tu munţâ,
Şi muşatili di-armâńi.
Tra-s iasâ şi lăili di oi,
Cu clopati di-asimi.
Tra-s iasâ ş-laea vruta mea
Cu tisirări di guşi.
Tra-s iesu ş-io mâratlu-ńi,
Tra sâ-ńi plângu caimolu.
• De 1 mai fetele se duceau la fîntînă sau la izvor de unde aduceau vase cu apă. Vasele erau împodobite cu flori.

 

 

 

 

Irina Nicolau, “Aromânii. Credinţe şi obiceiuri”, disponibilă gratuit pe site-ul nostru la adresa: http://www.proiectavdhela.ro/pdf/irina_nicolau_aromanii_credinte_si_obiceiuri.pdf

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s