Noua apariție editorială a Proiectului Avdhela – Documentele inedite ale redeșteptării aromânilor din Balcani

Volumul „Documentele redeșteptării macedoromâne” fusese elaborat de Victor Papacostea împreună cu Mihail Regleanu, vechi și devotat colaborator, ca îndatorire de serviciu, în cadrul Institutului de Studii și Cercetări Balcanice, transcrierea documentelor fiind încheiată în 1943. Îndată după război, revista „Balcania” anunţa iminenta lui apariţie. Desfiinţarea intempestivă a Institutului de Studii și Cercetări Balcanice de regimul comunist, din ordinul lui I. V. Stalin, a implicat însă, în 1948, întreruperea activităţii Editurii Institutului, sistarea apariţiei tuturor publicaţiilor lui, urmată de topirea zaţurilor tomului IX/1946 al „Balcaniei”, din care s-au păstrat numai două exemplare în pagini. Culegerea „Documentele redeșteptării macedoromâne” era rodul preocupă­rii lui Victor Papacostea de a așeza istoria aromânilor pe baze strict știinţifice, expresia scrupulului său de a construi reprezentarea trecutului lor numai cu ajutorul izvoarelor scrise sau nescrise, examinate critic și interpretate raţional, fără altă finalitate decât cunoașterea adevărului. Promovarea principiilor știinţifice în cercetarea istoriei aromânilor l-a preocupat pe Victor Papacostea de la începuturile activităţii lui în acest domeniu. Amintim că el a întemeiat și condus, în tinereţe, împreună cu Tache Papahagi, apoi cu George Murnu și Theodor Capidan, „Revista aromânească” – devenită „Revista Macedoromână” – prima publicaţie de caracter riguros știinţific consacrată cercetării interdisciplinare a aromânilor. Ediţia de faţă a lucrării pregătite pentru tipar de Victor Papacostea și Mihail Regleanu în urmă cu șapte decenii apare astăzi, la o jumătate de veac de la decesul ilustrului balcanolog aromân. (Nicolae-Șerban Tanașoca)

Volumul conține 440 pagini cu documente adunate și selectate de Victor Papacostea și Mihail Regleanu într-un manuscris aflat în arhiva fostului Institut de Studii și Cercetări Balcanice din București. Ediție îngrijită de Nicolae-Șerban Tanașoca și Ștefan Vâlcu, cu colaborarea Iulianei Deac și apărută la Editura Predania, prin parteneriat cu Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei române – „Izvoare privitoare la istoria romanităţii balcanice”.

Cartea poate fi achiziționată de la sediul Librăriei Predania din București, str. Vulturilor nr. 8, sect. 3.  Este disponibilă și în format electronic.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s