Tag Archives: armaneasca

Ursiţ tu câsica armâneascâ!

Anlu nou aduţi bunâ hâbari ti Proiectulu Avdhela: ahurhindalui cu 2013, avemu unu locu a nostu ti-andridzearea a tutuloru activităţloru şi-a evenimentiloru, la casa cu cărţâ – cafinélu – galeria Predania di pi calea Vulturilor nr. 8 (anvârliga di Traian – Hala Traian), dişcl’isâ nica di-tu sonea a anlui ţi tricu: http://www.facebook.com/LibrariaPredania.

camaruta avdhela _IRI6154 _IRI6161 _IRI6152

V-aştiptămu ş-noi aclo, la unâ ceae tu arihati, cu unâ carti aleaptâ ti-adghivâseari, deadunu cu soţl’i di la Aşezămintele Sfântului Mare Mucenic Mina, Editura Filos, Centrul de Studii în Istorie Contemporană.

Va s-hibâ unu anu bolcu ca aţelu ţi tricu. Di-tu meslu alu Marţu v-aştiptămu la atelierili teoretiţi ş-practiţi ti cari va s-anviţaţ cama multi tu chirolu ţi-a s-yinâ. Pânâ atumţealui, vâ câlisimu pi café şi-avemu nâdia s-himu tu numiru ş-estan.

Cu vreari, pareea Avdhela

IMG_8639

Anul nou vine cu o veste bună pentru Proiectul Avdhela: începând cu 2013, avem un sediu unde să ne desfăşurăm activităţile, evenimentele, serile tematice şi atelierele, la librăria-cafeneaua-galeria Predania din str. Vulturilor nr. 8 (zona Traian-Hala Traian), deschisă încă de la finele anului trecut: http://www.facebook.com/LibrariaPredania.

Vă aşteptăm şi noi acolo, la un ceai în tihnă, cu o carte de suflet de răsfoit, alături de prietenii de la Asociaţia Aşezămintele Sfântului Mare Mucenic Mina, Editura Filos, Centrul de Studii în Istorie Contemporană.

_IRI6157

IMG_8594

Se anunţă un an plin, cel puţin la fel de plin ca cel care tocmai a trecut. Din martie vă aşteptăm la atelierele noastre teoretice şi practice despre care veţi afla mai multe în curând. Până atunci, vă invităm în cafenea şi sperăm să vă avem la fel de aproape şi anul acesta.

Cu drag, echipa Avdhela

(mulţumim pentru fotografii/ hâristuseri ti caduri alu Irinel Cîrlănaru)

Advertisements