Tag Archives: bunica

Biblioteca ti ńiţ: Maia

MAIA
 
Toarţi maia ninga vatrâ,
Fuslu faţi sfâr-sfâr-sfâr,
Cãţãluşa – n prag alatrâ
Şi câtuşa faţi hâr.
Hâr-hâr-hâr câtuşa faţi
Ninga vatra-aţea cu jaru,
 
Vimtul sulfa – afoarâ-araţi,
Cã i meslu al brumar.
 
Maia – acaţâ tra sâ – şi spunâ
Pârâmithi di dimult;
Cade ploaia dipriunâ,
Eu pri maea  mea u-ascult:
“Un ficior eara nâ oarâ,
Un ficior ca tini n’icu;
Ma un lupu  îşi  vini-n hoarâ
Şi-l bâgã tu un trâsticu.
 
Fudzi luplu tu pâduri
Cu mâratlu di ficioru!…”
– “Ia taţ moaşe! Avdzâ? Duri!
S-ti l’ia draclu c- un cicior!
Vrei s-n’i – aspari, cum vedu, nipotlu!”
Dzãţi paplu nâiritu.
Cã-cã-cã căntâ cucotlu,
Foclu ardi-agâlisitu.
 
                                                  Nuşi TULLIU
 
Frândzâli di-tu biblioteca ficiuriţloru suntu andreapti di Maria Pariza.
Advertisements