Tag Archives: dhuruseri

Sâptâmâna cu dhuruseri- Ńercurea I- Ilia Colońea

“Ninga ’nă dzuă
 
Ninga ’nă dzuă –
Tîş ca cheţrăli
Si-arucuti…
 
Ninga ’nă dzuă archişură
Ş-tru pîntica a Chirolui
Nifînătit, cădzu!
 
Ş-ninga niheam,
Ninga niheam, ma aproapea
Di moartea ’ţea laia
Nă pimsi!”
 
Ilia Colońea
aflaţ poemlu tu tomlu ţi lu avemu bâgatu pi biblioteca di culturâ armâneascâ, aoa: http://www.proiectavdhela.ro/pdf/ilia_colonea_cintitli_a_meali.pdf
Advertisements