Tag Archives: ionel zeana

Sâptâmâna cu dhuruseri- Ńercurea II: Culendă

Culenda
Culendi, culendi,
nă steauă s-aprindi,
noaptea nă-nţasi
Luñiñi pisti casi!

 
Nă steauă ma ñică
Şidzu ciumulică
pi mandra-a Hristolu,
ca s-veadă laolu
că tu-aistă seară,
tu capu di hoară
Ş-tu ună păhnii,
dulţea Stămării
amintă un nat:
Natu Ampirat!

Neaua cadi. Vintu
anviscu tut Pindu
ma haraua-i mari
Ş-vintu nu n-aspari.
Him giunari ca chiñil’i
Ş-diştiptăm viţiñil’i
cât i hoara mari,
la tuţ dăm hâbari,
s-avdă tut laolu:
s-aminta Hristolu!

 

***

Colindă
Colinde, colinde,
O stea se aprinde,
Ţesând mătăsoase
Raze pese case!

 
Şi o stea mai mică
Luminează-adică
Ieslea minunată
Pentru lumea toată,
Că-n această seară
Din cel târg afară
Şi-ntr-o iesle, iată,
Dulcea Preacurată
A născut –nu-n pat –
Pruncul Împărat!

 
Ninge. Vânt cumplit.
Pindu-i troienit,
Însă noi, băieţii,
Înfruntăm nămeţii!
Suntem zvelţi ca pinii
Şi trezim vecinii
Ca să afle-ndată
Vestea minunată,
Lumii de folos:
S-a născut Hristos!

Ionel Zeană- ANTOLOGIE DE LIRICĂ POPULARĂ AROMÂNĂ, disponibilă online pe site-ul Bibliotecii Culturii Aromâne : http://proiectavdhela.ro/pdf/antologie_de_lirica_populara_aromana.pdf

Advertisements