ŢI ADRĂMU

Noiembrie 2009

Eveniment: Lansarea Proiectului Avdhela în Bucureşti

Proiectul Avdhela, iniţiat şi sprijinit de Predania, a fost prezentat pentru prima dată publicului larg în cadrul Clubului Ţăranului Român din Bucureşti, alături de invitaţi din mediul cultural aromânesc: George Vrana (poet, eseist), Ionuţ Piţurescu (regizor), Aleksander Zikov (regizor). După prezentarea misiunii şi activităţilor propuse de proiect, precum şi a site-ului bibliotecii virtuale a culturii aromâne- www.proiectavdhela.ro – s-au proiectat filmele: „Balkan’s Digest” (Ionuţ Piţurescu) şi „Calea Eschibaba” (Aleksandar Zikov). Cu ocazia lansării s-a pus la dispoziţia publicului un CD audio editat în cadrul proiectului, cu cântece vechi aromâneşti, intrerpretate de Ionel Zeană.

Mai 2010

Eveniment: „Atelierul de Ţesut Poveşti”, Bucureşti

Proiectul Avdhela participă cu stand de prezentare şi program cultural la manifestarea intitulată „Ziua Naţională a Aromânilor” organizată de Consiliul Tinerilor Aromâni şi Societăţii de Cultură Aromână din Bucureşti. Conceptul standului – amenajat cu obiecte de decor interior aromâneşti, podoabe şi costume tradiţionale, un colţ de bibliotecă aromânească- s-a conturat în jurul poveştilor şi basmelor aromâneşti. Momentul de interes principal l-a reprezentat lecturarea unor basme din colecţia lui Pericle Papahagi.

Iunie 2010

Lucrarea  “Metoda Aromână/ Vlahă”

Editura Predania publică lucrarea “Metoda Aromână/Vlahă” care s-a difuzat, în cadrul evenimentelor la care a participat proiectul, un manual de învăţare a aromânei prin albaneză. Autorul, Iancu Ballamaci a folosit metoda comparativă pentru a facilita studiul celor care vor să se (re)aproprie de aromână, din spaţiul albanez. Manualul a avut un impact pozitiv, fiind adoptat la scurt timp de comunitatea de aromâni din Albania, unde a devenit instrument de învăţare în şcoala cu ore în aromână din Divjaka.

Iulie – Noiembrie 2010

Proiect: Cercetare de folclor muzical la comunităţile de aromâni din Dobrogea şi Bucureşti

Anchetele de scurtă durată au fost efectuate în vederea realizării unui documentar despre muzica aromânilor, ce a urmărit găsirea surselor de folclor muzical tradiţional cât mai nealterat în zonele cu aromâni. S-au creat în această perioadă legături cu aromâni care trăiesc în satele: Cogealac, Tariverde, Kogălniceanu, Palazu Mare, Techirghiol, Eforie Nord, Constanţa şi Bucureşti, proiectul finalizându-se cu un bogat material audio şi video, aflat în lucru. Printre colaboratori şi susţinători  se numără: Iulia Wisoşenschi (cercetător Institutul de Folclor Brăiloiu Bucureşti), George Dima (interpret de muzică aromână, Palazu Mare), Florin Iordan (cercetător etnomuzicologie în cadrul Muzeul Ţăranului Român Bucureşti). Grigore Leşe (interpret, doctor în muzică).

Noiembrie 2010

Participare la Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus, Bucureşti

Proiectul Avdhela a fost prezent pentru prima dată într-un cadru expoziţional internaţional de carte, la Pavilionul Romexpo din Bucureşti cu un stand de prezentare a studiilor şi cărţilor de pe site, cu obiecte promoţionale şi de informare asupra activităţii şi misiunii proiectului.

Decembrie 2010

Proiect: Cercetare sociologică în comunităţile de aromâni din Balcani

Proiectul Avdhela realizează împreună cu Asociaţia “Liga pentru Utilitate Publică” şi cu sprijinul Departamentului de Români de Pretutindeni o cercetare a comunităţilor de aromâni din Balcani. Cercetarea s-a desfăşurat pe durata unei săptămâni în luna decembrie a anului 2010 şi a constat în realizarea de focus-grupuri cu un număr de 4 până la 10 aromâni pe grup, în comunităţi importante de aromâni din Balcani: Pogradec, Tirana, Korce (Albania), Bitolia, Skopje (Rep. Macedonia), Vlaho-Clisura, Metsovo, Kristalopigy (Grecia). , pentru a oferi suport logistic şi profesional în derularea proiectului: „Cercetare cu privire la identificarea principalelor căi de comunicare în vederea informării despre importanţa Recensământului din 2011”.

Ianuarie 2011

Iniţierea campaniei „Unâ frândzâ tu dzuuâ ti cultura armâneascâ/ O pagină pe zi pentru cultura aromână”

Campania urmăreşte implicarea comunităţii de aromâni din România, dar şi a tuturor celor interesaţi de păstrarea şi valorificarea culturii aromâne, într-un demers de scoatere la lumină şi publicare a operelor celor mai semnificative ale acestei culturi. Miza este transpunerea acestor opere de valoare ale culturii aromâneşti din format tipărit în format digital, prin transcriere şi tehnoredactare, de către fiecare dintre cei participanţi la campanie, care poate contribui astfel, cu cel puţin o pagină pe zi pentru îmbogăţirea bibliotecii virtuale a aromânilor. Voluntarii au parte de un training şi vor fi ghidaţi în acest proces de un îndrumar cu reguli pentru transcriere.

Îmbogăţirea bibliotecii virtuale cu noi studii

Proiectul Avdhela a digitalizat, cu ajutorul voluntarilor şi colaboratorilor proiectului, o serie de cărţi esenţiale în biblioteca virtuală, urcate pe site şi făcute publice. Acestea au fost: Matilda Caragiu Marioţeanu– „Neuri”, „Di nuntru şi-di nafoarâ – Stihuri Armâneşti”; Valeriu Papahagi – „Moscopole metropola comercială şi culturală a românilor din Peninsula Balcanică în sec XVIII”;  Nicolae Saramandu – „Mioriţa la aromâni”; Dem . Abeleanu – „Neamul Aromânesc din Macedonia”; Maria Pariza- „Presa aromână în date”; Gheorghe Vrana – „Avigl’itorlu di zboară”; Ionel Zeană- „Antologie de lirică populară aromână”; Ilie Colonea – „Cântiţli a meali”; Tache Papahagi – „Aromânii din punct de vedere istoric, cultural şi politic”; La acestea s-a adăugat şi extinderea domeniului “Media” prin publicarea de surse audio, video, publicaţii de interes.

Februarie 2011

Iniţierea proiectului pentru documentarul observaţional „Iho”

În cadrul Proiectului Avdhela, împreună cu ViraFilms se iniţiază Proiectul Iho, ce constă într-un documentar antropologic despre cântecul tradiţional al aromânilor fârşeroţi din Cogealac.  Regizor: Eliza Zdru.

Martie 2011

Deschiderea platformei „Dhyeata”, blogul de cultură aromânească

Blogul reprezintă interfaţa non-formală a Bibliotecii culturii aromâne care are intenţia de a ilustra aspecte dintre cele mai variate despre aromânii din trecut şi din prezent, prezentându-i, analizându-i şi din punctul de vedere al etnologului, lingvistului, poetului și, de cele mai multe ori, din punctul de vedere al unor tineri aromâni. Blogul cuprinde secţiuni de istorie orală („niagârşeari”- aducere aminte, „sticuri di banâ”- frânturi de trai), articole de specialitate pe teme de lingvistică, literatură, manuale şi cărţi pentru învăţarea aromânei, o secţiune de spiritualitate aromânească, o secţiune de cultură materială, de traduceri şi scrieri pe diferite teme ale colaboratorilor  ş.a.m.d.

Mai 2011

Lansarea campaniei „Sinduchea cu aduţeri aminti/ Lădiţa cu amintiri”

Proiect Avdhela iniţiază campania „Sinduchea cu aduţeri aminti/ Lădiţa cu amintiri”, un proiect de istorie orală, desfăşurat în mediul online prin intermediul blogului Dhyeata, ce are ca scop colecţionarea unui material cât mai vast etnologic care să cuprindă de la poveşti despre anumite momente relevante din viaţa satelor aromâneşti, anecdote relatate despre personaje sau întâmplări de seamă, momente din istoria unei familii, pânâ la poveştile din spatele unor fotografii, toate acestea surprinse oral sau în scris. În aceeaşi măsură, pe lângă stricta conservare a acestora şi publicarea acestora în mediul online, se urmăreşte încercarea de a apropia tinerii spre poveştile trecutului şi în general, spre tot ceea ce înseamnă universul bătrânilor, adevărate “biblioteci vii”.

Iunie 2011

Colaborare pentru CD-ul “Muzici Străvechi cu Grigore Leşe şi Aromânii Fârşeroţi”

Echipa proiectului s-a ocupat de transcrierea versurilor cântecelor aromânilor fârşeroţi în aromână şi transpunerea lor în română, în vederea broşurii ataşate CD-ului “Muzici Străvechi cu Grigore Leşe şi Aromânii Fârşeroţi”, apărut la A&A Records şi distribuit de librăriile Cărtureşti.

Iulie 2011

Colaborare pentru cercetare sociologică la comunităţile de aromâni din Dobrogea

Membri ai Proiectului Avdhela au participat în colaborare cu Consiliul Tinerilor Aromâni şi Societatea de Cultură Aromână la o anchetă de scurtă durată, pe teme identitare în sate de aromâni din Dobrogea: Sinoe, Beidaud, Eschibaba, Ceamurlia de Sus.

Septembrie 2011

Prezentarea trailerului documentarului „Iho”, Bucureşti

Prezenţa echipei de producţie a filmului documentar antropologic în lucru „Iho”- ViraFilms şi Proiect Avdhela, în deschiderea concertului de lansare a CD-ului „Grigore Leşe şi aromânii fârşeroţi” de la Muzeul Ţăranului Român, Bucureşti.

Noiembrie 2011

Eveniment: „Armâńil’i, isturii di vâr-chiro şi di azâ/ Aromânii, poveşti de ieri şi de azi”, Bucureşti 

Eveniment realizat în colaborare cu barul La Copac, cu tematică de istorie orală şi povestiri din trecutul şi prezentul aromânilor- poveşti ce au stat la dispoziţie participanţilor spre lectură şi vizionare. S-au organizat expoziţii de obiecte de colecţie şi veşminte vechi, o expoziţie de fotografie (Iulian Ignat) şi una de pictură cu tematică aromânească (Laura Armeanu şi Mariana Constantinescu Bileca). S-a proiectat trailerul documentarului în lucru “Iho” al echipei ViraFilms şi Proiectul Avdhela, sprijinit de editura Predania, film care vorbeşte despre poveştile grupului de cântăreţi aromâni fârşeroţi din Cogealac. Meniul a constat exclusiv din mâncare tradiţională aromâneascâ, iar atmosfera a fost întreţinută de cântec (interpretul Vanghele Gogu) şi dans.

Ianuarie 2012

Eveniment: “Ecou peste timp: Eminescu şi lumea aromânească”, Bucureşti

În cadrul Clubului Ţăranului din Bucureşti, Proiectul Avdhela – Biblioteca Culturii Aromâne a organizat o seară de discuţii şi lecturi în amintirea poetului Mihai Eminescu şi a relaţiilor sale cu aromânii. Invitaţii serii: Aura Piha, Şerban Tanaşoca, George Vrana au prezentat contexte şi momente ce l-au legat pe marele poet de cultura şi spiritualitatea aromânească a vremii sale, precum şi rolul său asupra liricii aromâneşti moderne. Discuţiile au fost alternate de citiri şi recitări ale poeziilor eminesciene transpuse în aromână. În semn de omagiu poetului, s-a urcat pe site-ul bibliotecii o antologie a articolelor cu temă aromânească din presa vremii semnate de acesta.

Februarie 2012

Eveniment: „Pâreasińi buni! Tradiţia Păresimilor la aromâni”, Constanţa

Obiceiul aromânesc din seara de Lăsat Sec a fost reconstituit în cadrul evenimentului „Pâreasińi buni!”, eveniment găzduit de Muzeul de Artă Populară din Constanţa şi organizat în parteneriat cu Asociaţia Europeană Interaxe şi cu sprijinul deosebit al Radio România Constanţa. Evenimentul a adus împreună în jur de 150 de membrii ai comunităţii aromâne din Dobrogea, într-un mediu însufleţit de programe artistice ale ansamblurilor folclorice prezente. Pe lângă expunerea tradiţiilor aromâneşti de Lăsata Secului, evenimentul a fost punctat de momente de cântec şi dans ale interpreţilor locali şi ale ansamblurilor folclorice de copii şi tineri din Constanţa, Techirghiol şi Kogălniceanu. Cei prezenţi s-au putut delecta cu o expoziţie de bucate tradiţionale dintre cele mai variate.

Martie – Noiembrie 2012

Proiect: Editarea a două volume finanţate prin AFCN

Destinul şi transformările sociale, spirituale şi istorice ale aromânilor rămân în continuare în umbră pentru mare parte a publicului larg român, deşi în plină diversitate editorială a pieţei din România. Proiectul câştigător al sesiunii de finanţare pentru proiecte editoriale în cadrul AFCN îşi propune să aducă în faţa publicului două volume inedite, care vorbesc despre această identitate în mod diferit- atât prin glasul istoriei oficiale, bazată pe izvoarele documentare, cât şi prin vocea istoriilor personale, subiective, care întregesc, astfel, tabloul şi contextul ultimului secol de istorie a romanităţii balcanice. Primul volum aparţine istoricului Nicolae-Şerban Tanaşoca, filolog, balcanolog, director al Institutului de Studii Sud-Est Europene – “Documentele redeşteptării macedoromânilor. Victor Papacostea şi Mihail Regeleanu” . Titul propune sistematizarea şi analiza unor documente puţin cunoscute care oferă informaţii noi în ceea ce priveşte o perioadă esenţială din istoria aromânilor. Jurnalist, specialist în istoria şi analiză a presei, Maria Pariza este autoarea celui de-al doilea  titlu – “Din viaţa zbuciumată a aromânilor. Lucrarea este una reprezentativa pentru istoria întregii generaţii de dascăli care a trăit momentul redeşteptării cultural-naţionale a vlahilor balcanici. Istoriile subiective, mărturisite prin manuscrisul lui Iota Naum sunt în masura a completa istoriile oficiale, pentru o viziune globală asupra evenimentelor care au marcat recent destinul aromânilor.

Aprilie 2012

Eveniment: Lansarea Proiectului Avdhela în Constanţa – „Pagini Vii de Cultură Aromână/ Frândzâ Yii di Culturâ Armâneascâ”

Concepută ca un adevărat maraton cultural pe 4 zile: 26, 27, 28 şi 29 aprilie, cu locaţii diverse şi program variat, lansarea Proiectului Avdhela la Constanţa s-a bucurat de o primire călduroasă şi de public numeros. Programul complex al evenimentului, centrat pe ilustrarea dinamismului şi caracterului de cultură vie, creatoare a culturii aromâne, a cuprins mai multe niveluri: un reper educaţional- manifestat prin ateliere de cultură aromână în licee şi universităţi, un nivel artistic- realizat prin organizarea şi vernisajul unei expoziţii cu artişti plastici aromâni de renume, componenta ştiinţifică şi literară- concretizată prin prezentări şi lansări de carte, articole şi reviste cu tematică din domeniu, componenta folclorică- prin programele de dans şi cântec ale ansamblurilor de copii şi tineri invitate, precum şi prin programul artistic al interpreţilor aromâni consacraţi. Evenimentul a fost organizat, susţinut şi promovat de Radio România Constanţa.

Aprilie – Noiembrie 2012

Proiect: “Conservarea şi promovarea tradiţiilor de cântec ale aromânilor fârşeroţi din Dobrogea” finanţat prin AFCN

Proiectul este o iniţiativă susţinută împreună cu ViraFilms pentru conservarea şi promovarea tradiţiilor de cântec aromânesc polifonic din Dobrogea, cântec prezent doar izolat în comunităţile de aromâni fârşeroţi din localităţile Mihail Kogălniceanu şi Cogealac (Constanţa). Îmbinând activităţi de producţie de film cu activităţi educaţionale cu un impact real aşteptat asupra publicului aromân dar şi român deopotrivă, proiectul îşi constituie o primă miză valorificarea patrimoniului de cântece aromâneşti de tip polifonic din România, patrimoniu aflat în prag de dispariţie sau uitare. Pe de altă parte, proiectul îşi propune educarea publicului tânăr aromân în ceea ce priveşte formele străvechi de cântec aromânesc – marcă identitară şi de referinţă care dă substanţă şi coerenţă identităţii aromânilor dintotdeauna. Atât documentarul, care va ilustra situaţia actuală a tradiţiilor de cântec aromâneşti, călătoriile şi poveştile de viaţă ale interpreţilor acestei muzici, cât şi CD-ul, precum şi toate materialele audio, video, foto rezultate în urma proiectului vor fi puse la dispoziţia comunităţilor aromâneşti din Dobrogea. Aceste materiale vor fi difuzate în centrele de cultură relevante pentru acestea, astfel încăt să se asigure nu numai o păstrare a acestor ultime elemente de specific tradiţional aromânesc încă în viaţă, dar să se şi creeze o bază, un punct de pornire pentru iniţiative şi politici locale proprii ale comunităţilor implicate. Parteneri în proiect: Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Radio România Constanţa, Fundaţia Culturală “Muşeata Armână”.

Mai 2012

Participarea la Festivalul Teen Fest/ „Noua Generaţie în Centrul Vechi”

Proiectul Avdhela a participat cu prezentarea activităţilor şi programelor în derulare la evenimentul organizat Centrul de Tineret al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti şi televiziunea online KartierTV în centrul vechi al Bucureştiului unde timp de 2 zile piaţa Sf. Anton a devenit o platformă „urban culture” în care tinerii şi-au promovat proiectele în care sunt implicaţi.

Eveniment: Dublă lansare de carte, Bucureşti

Miercuri, 30 mai, ora 19.00, echipa Proiectului Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne a lansat la Clubul Ţăranului din Bucureşti noile apariţii editoriale ale Proiectului, tipărite la editura Predania: „Poezii”de Nuşi Tulliu şi „Tâlcuirea la Tatal nostru/Exiyisiri la Tatalu a nostru” de Nicolae Velimirovici. Prima carte reprezintă editarea critică, într-o formă inovatoare a primei ediţii din 1926 a lucrării îngrijite de Tache Papahagi. Ca postfaţă, volumul cuprinde un eseu studiu despre importanţa şi valoarea în literatura aromână a operei lui Nuşi Tulliu. Cel de-al doilea volum, apărut în doua ediţii: bilingv aromână-română şi una în aromână, constituie o primă încercare de a reînnoda tradiţia scrierilor liturgice şi catehice în aromână. Discuţia a fost animată de George Vrana şi Alexandru Gica.

Iulie 2012

Eveniment: “Pi unu hiru di lânâ- Memorie şi meşteşug aromânesc” la Copac, Bucureşti

Sâmbătă şi duminică, 21 şi 22 iulie, Proiectul Avdhela împreună cu La Copac şi Ţara din Inima Mea au organizat un eveniment cu tradiţii şi meşteşuguri în curtea terasei La Copac din centrul Bucureştiului. De după-amiază până spre noapte s-au realizat ateliere de meşteşuguri, ateliere de gătit unde cei doritori au învăţat să gătească bunătăţi aromâneşti la cuptorul din grădină şi la ceaun. Sâmbătă seară s-au adus în faţa publicului imagini din viaţa aromânilor din Balcani prin proiecţia de filme documentare (Fraţii Manakia, Ionuţ Piţurescu: „Balkan’s Digest”, Iulian Capsali: „În spatele istoriei”), iar duminică seară Marius Baţu a susţinut un concert în cadrul evenimentului. Pe tot parcursul celor 2 zile, publicul a putut admira expoziţia foto cu imagini de arhivă, expoziţia costume vechi şi obiecte de colecţie. Noile apariţii editoriale au putut fi şi ele găsite la eveniment.

August 2012

Participre la Festivalul Multicultural “Baia de Cultura”  din Vama Veche

Proiectul Avdhela a fost invitat să reprezinte comunitatea de aromâni din România în cadrul Festivalului dedicat culturilor de pe cuprinsul ţării « Baia de Cultură » desfăşurat la Vama Veche în perioada 10-12 august. Standul de prezentare a cuprins o expoziţie cu obiecte şi piese de port de colecţie.

Eveniment: “Romanitatea balcanică şi efectele modernităţii” la Caravana Gaudeamus din Constanţa

În cadrul Târgului Internaţional de Carte Gaudeamus, desfăşurat în perioada 11-15 august în Constanţa, în data de 14 august, publicul a fost invitat să ia parte la o seară dedicată culturii aromâne organizată de Radio România Constanţa şi Proiectul Avdhela : « Romanitatea balcanică şi efectele modernităţi ». Vizitatorii au aflat mai multe despre Proiectul Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne- misiunea şi proiectele în derulare şi au avut ocazia să cunoască mai multe despre viaţa aromânilor balcanici prin intermediul unei mini-expoziţii etnografice, al cărţilor editate în cadrul Proiectului, dar şi al materialelor video documentare proiectate (invitat: Enache Tuşa). În primă audiţie au fost difuzate câteva cântece de pe un material demo, interpretate de Cristian Ionescu.

August – Noiembrie 2012

Proiect: “Cultura aromână între tradiţie şi contemporaneitate” finanţat prin AFCN

Proiectul are ca principal scop explorarea interferenţelor dintre trecut şi prezent în cultura aromână de azi. se angajează să ofere mijloace moderne de supravieţuire şi perpetuare a unor elemente tradiţionale ale culturii aromâne în contextul multicultural actual din România. Proiectul cuprinde o componentă educativă într-o primă parte – ce presupune organizarea de ateliere-întâlniri ce vizează universul ocupaţiilor tradiţionale casnice specifice aromânilor, în colaborare cu instituţii autorizate, urmând ca rezultatul final al proiectului să se constituie într-un eveniment cultural-artistic original ce se va desfăşura în Bucureşti, într-un cadru nonconvenţional. O componentă definitorie a proiectului o constituie încercarea de a atrage atenţia asupra patrimoniului cultural al aromânilor din aria ocupaţiilor casnice manufacturiere, patrimoniu aflat în pericol de disoluţie în România.

Proiectul este finanţat de AFCN şi se va derula în perioada septembrie – noiembrie 2012 în Bucureşti, judeţele: Ialomiţa, Constanţa şi Tulcea, în parteneriat cu: Muzeul De Etnografie Tulcea , Secţia Etnografie Slobozia de la Muzeul Judeţean Ialomiţa, Muzeul de Artă Populară Constanţa, Muzeul Ţăranului Român, Asociaţia InterAxe şi Centrul de Cercetare şi Dezvoltare Interculturală Anthropoesis.

Septembrie 2012

Participare la Zilele Municipiului Medgidia

Participare la Balkanik Festival, ed. a II-a, Bucureşti

“Balcanii umblători” a fost denumirea manifestării cu care Proiectul Avdhela a fost prezent la Festivalul Balkanik ediţia a II-a, desfăşurat în perioada 21-23 septembrie, la Grădina Uranus din capitală.  Vizitatorii au pătruns în universul aromânilor prin expoziţia de obiecte de colecţie care a decorat standul, fotografiile vechi, poveştile şi discuţiile din jurul diverselor aspecte istorice şi etnografice.

Participare la lansarea volumului “Aromâni, meglenoromâni, istroromâni. Aspecte identitate şi culturale”, Bucureşti

Sâmbătă, 28 septembrie, Proiect Avdhela a participat la lansarea volumului “Aromâni, meglenoromâni, istroromâni. Aspecte identitate şi culturale” (coordonator: Adina Berciu-Drăghicescu) la muzeul Suţu din Bucureşti, organizând expoziţia de obiecte şi piese de port tradiţional, care a asigurat ambianţa evenimentului. Discuţiile au fost moderate de prof.univ.dr. Nicolae-Șerban Tanașoca, directorul Institutului de Studii Sud Est Europene și de prof.univ.dr. Radu Baltasiu, director al Centrului European pentru Studii în Probleme Etnice al Academiei Române, bucurându-se de prezenţa unor personalităţi de seamă din domeniul cultural şi universitar, inclusiv Ministrul Culturii și Patrimoniului Național, domnul prof.univ.dr. Puiu Haşotti.

Octombrie 2012

Participare la Cafeneaua Critică (ed. 76), Club A, Bucureşti

La invitaţia lui Ion Bogdan Lefter, moderatorul discuţiilor din cadrul “Cafenelei Critice”, membri ai proiectului Avdhela au participat la o seară de dezbateri pornind de la volumul “Aromâni, meglenoromâni, istroromâni. Aspecte identitate şi culturale”. Alţi invitaţi: Adina Berciu- Drăghicescu (coordonatoarea volumului colectiv), Cristi Dumitru (director al Institutului “Eudoxiu Hurmuzachi”)

Octombrie – Noiembrie 2012

Finalizarea proiectelor  în lucru finanţate prin AFCN:

I. Finalizarea proiectului “Conservarea şi promovarea tradiţiilor de cântec aromânesc ale aromânilor fărşeroţi din Dobrogea”, finanţat prin Administraţia Fondului Cultural Naţional.

–  Editarea şi distribuirea în 10 localităţi cu aromâni a Cd-Dvdului cu cântecele aromânilor fărşeroţi din Dobrogea, produs de Proiectul Avdhela şi de ViraFilms: “Istorii de demult cântate de aromânii fărşeroţi din Dobrogea”.

– Realizarea de ateliere educative în 3 centre cu o importantă comunitate de aromâni:  la Căminul Cultural din M. Kogălniceanu [jud. Constanţa] (1 nov.), la Şcoala cu Clasele I- VIII din Cogealac (6 nov.), la Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân” din Constanţa. Atelierele au presupus discuţii interactive cu copii, tineri şi adulţi în jurul cântecelor vechi aromâneşti: mesaj, răspândire, corelaţii cu alte muzici polifonice europene, paralele între cântecele tradiţionale şi prelucrările lor moderne, audiţii de pe CD şi vizionări de scurte fragmente video din documentarul realizat în proiect.

– Deschderea blogului “Cântece cu “e” “: http://polifoniiaromanesti.wordpress.com/audio/

II. Finalizarea proiectului “Cultura aromână între tradiţie şi contemporaneitate”, finanţat prin Administraţia Fondului Cultural Naţional.

-Realizarea ultimului atelier practic de documentare a patrimoniului aromânesc din Muzeul de Etnografie şi Artă Populară din Tulcea.

– Conceperea textului şi a câtorva elemente de grafică pentru aplicaţia interactivă care să ruleze la eveniment (ecranul cu cameră sensibilă care răspunde la mişcările privitorului).

– Organizarea evenimentului final al proiectului: primul happening aromânesc în două zile (13 şi 14 nov.) la staţia de metrou Universitate din Bucureşti. Conceptul evenimentului a fost de a provoca întâlnirea dintre trecut şi prezent în cultura aromână printr-un setting tradiţional (obiecte ce ţin de industria textilă casnică) şi prin aducerea unei persoane care să ilustreze tehnici de prelucrare tradiţională a lânii,  într-un context contemporan (metroul bucureştean). Evenimentul a încercat în acelaşi timp să atragă atenţia publicului asupra pierderii meşteşugurilor tradiţionale aromâneşti în România.

– Deschiderea blogului “Mâini iscusite. Blog de meşteşug aromânesc contemporan” : http://manihrisusiti.wordpress.com/

III. Finalizarea proiectului editorial “Colecţia aromânească “Avdhela” “, finanţat prin Administraţia Fondului Cultural Naţional : editarea volumului “Din viaţa zbuciumată a aromânilor”, autor Iotta Naum Iotta, manuscris îngrijit de Maria Pariza. În lucru, editarea volumului “Documente ale redeşteptării macedo-românior. Victor Papacostea, Mihail Regeleanu”, volum îngrijit de Nicolae-Şerban Tanaşoca.

Participarea cu un stand la Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus ” Carte de Învăţătură”, ediţia a 19-a, 2012

În perioada 22-25 noiembrie, la târgul Romexpo din Bucureşti, Proiectul Avdhela a fost invitat de către organizatorii Târgului Internaţional de Carte Gaudeamus (Radio România) să participe cu un stand dedicat culturii aromâne şi cu evenimente de prezentare şi lansare a unor volume recente din domeniul romanităţii balcanice. Programul evenimentelor a fost:
-joi, 22 noiembrie, lansarea volumului: “Din viaţa zbuciumată a aromânilor” (îngrijită de Maria Pariza), Editura Predania Autor Iotta Naum. A prezentat: Maria Pariza
-vineri, 23 noiembrie, prezentarea volumului “Aromâni. Meglenoromâni. Istroromâni – Aspecte identitare şi culturale”, coord. Adina Berciu – Drăghicescu, Editura Universităţii din Bucureşti. A prezentat: Adina Berciu-Drăghicescu
– sâmbătă, 24 noiembrie, prezentarea volumului: “Introducere în istoria recentă a aromânilor” – Alexandru Gica. Vorbitori: Steliana Bajdechi, Nicolas Trifon,  Alexandru Gica.
– duminică, 25 noiembrie, prezentarea volumului: “Tâlcuire la Tatăl Nostru” – Sf. Nicolae Velimirovici, transpunere în aromână George Vrana.  A prezentat: George Vrana.
 

Decembrie 2012

Editarea broşurii “Cârtici ti cilimeani”/ “Cărticică pentru copii”

Cartea cuprinde 15 pagini şi texte pentru copii: colinde, jocuri, ghicitori şi ilustraţii inspirate din arta tradiţională aromânească, ieşită în pragul sărbătorilor de iarnă. Broşura face parte dintr-un proiect de amploare pe viitor care vizează tipărirea unei serii de texte pentru constituirea unei biblioteci pentru cei mici.

Publicarea online a unei cărticele pentru copii “S-amintâ Hristolu”/ “Hristos se naşte”

Cartea cuprinde transpunerea în aromână realizată de Maria Pariza a unui text sârbesc în original- o poezie despre sărbătoarea Naşterii Domnului dedicată copiilor.

Deschiderea Librăriei Predania (incluzând sediul Proiectului Avdhela)

Editura Predania, Asociaţia “Aşezămintele Sfântului Mare Mucenic Mina”, Editura Filos, Centrul pentru Studii în Istorie Contemporană şi Proiectul Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne au deschis librăria-cafeneaua-galeria Predania, din str. Vulturilor nr. 8, Bucureşti. Proiectul Avdhela va organiza la sediu activităţi diverse: ateliere practice şi teoretice, evenimente tematice, expoziţii, întâlniri în cadrul librăriei, în camera cu decor tradiţional şi carte aromânească.

Februarie 2013

Proiectul Avdhela la parte la seria de prezentări de carte din cadrul Bibliotecii Naționale a Romaniei: „Expoziţie de carte aromână şi expoziţie de artă Ary Murnu şi Ion Lucian Murnu”, manifestări organizate de Societatea Culturală Aromână din Bucureşti, în parteneriat cu Biblioteca Naţională a României. Maria Pariza, îngrijitor al ediției, prezintă volumul „Din viața zbuciumată a aromânilor”, autor Iota Naum Iota, ieșit sub sigla Editurii Predania.

Mai – noiembrie 2013

Prin finanțarea acordată de către Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) la Secțiunea Patrimoniu Imaterial I/2013, ia ființă Dhyeata, Centrul pentru Cercetarea și Dezvoltarea Culturii Aromâne, primul centru de educație non-formală în domeniul culturii aromâne. Centrul oferă tuturor celor interesanți cursuri săptămânale gratuite, interactive, menite a familiariza publicul cu aspecte de limbă, literatură, cultură materială șamd.

1. Cursul de limbă

Coordonator: Dani Nancu

Atelierul se adresează tuturor grupelor de vârstă, dar îşi propune familiarizarea în special a copiilor şi a tinerilor cu noţiunile de bază ale aromânei. Pe parcusul atelierului se vor învăţa: scrierea, pronunţia, vocabularul de bază, vocabularul specific, expresii, şi se vor studia texte de folclor şi literatură cultă. Se vor utiliza manuale, documente/înregistrări de grai, se vor aduce invitaţi, se vor propune exerciţii de ascultare şi observare directă a limbii vorbite azi.

2. Cursul de literatură

Coordonator: George Vrana

Cursul, susţinut de unul dintre autorii de referinţă ai literaturii aromâneşti contemporane, va presupune o expunere şi o trecere critică prin istoria creaţiilor de limbă aromâneşti, de la textele folclorice până la literatura contemporană.

3. Atelierul de memorie orală

Coordonator: Georgiana Vlahbei, invitaţi

Destinat în principal copiilor şi adolescenţilor, atelierul îşi propune să pună bazele unor practici de revitalizare a memoriei şi de sondare a trecutului personal şi familial în rândul generaţiei tinere de aromâni. Prin jocuri şi exerciţii adaptate vârstei, se doreşte atragerea tinerilor spre cunoaşterea- prin mijloace proprii (originale şi creative) a istoriei sau istoriilor multiple ale aromânilor din România. Se propune culgerea de documente de familie (poveşti înregistrate, fotografii), realizarea arborelui genealogic, portrete ale bunicilor etc. în vederea realizării unei cărţulii de familie, care să facă din participanţi mici cercetători.

4. Atelierul de manufactură (şezătoarea)

Coordonatori: Georgiana Vlahbei, invitaţi

Şezătoarea: prilej de taifas eficient. Pentru că pierdem din ce în ce mai mult rostul obiectelor vechi care ne mai înconjoară, atelierul de manufactură propune exerciţii de recuperare şi creaţie aromânească contemporană. Coordonatorii vor îndruma participaţii spre realizarea de obiecte şi confecţii inspirate de tradiţia manufacturieră aromânească. Se vor (re)descoperi motive şi tehnici, se va încerca introducerea unor piese tradiţionale în vestimentaţia contemporană. Se va lucra cu lemn, culori pentru pictură, textile. Produsele finale vor fi dintre cele mai variate: ciorăpei “chindisiţ”, plastronul ca accesoriu contemporan purtabil, obiecte migăloase din mărgele, păpuşi în port, rame de fotografii şi cutii ornate, accesorii pentru nunţi şamd.

5. Atelierul de animaţie

Coordonator: Ana Dobrescu

Atelierul se adresează celor mici şi tinerilor dornici de a experimenta cu tehnicile de animaţie  clasică şi/sau stop-motion. Atelierul este o provocare creativă pentru exprimarea originală a perspectivei celor tineri asupra culturii din care fac parte printr-un scurt-metraj de animaţie colectiv. Pornind de la o poveste creată în grup, participanţii vor fi ghidaţi de către coordonator pe tot parcursul creării personajelor în tehnica stop-motion, dezvoltării narativului, captării imaginilor şi editării lor finală.

6. Atelierul de fotografie

Coordonator: Dafina Jeaca

Atelierul este dedicat atât celor mici cât și celor mai puțin mici, care doresc să participe activ la o scurtă dar intensă vizită în lumea fotografiei, prin acumularea a catorva cunoștinte de bază legate de tehnica fotografică, care împreuna cu un minim de aspecte teoretice ale esteticii fotografice, vor fi fundamentul pentru întelegerea complexului atmosferic pe care o fotografie îl poate reprezenta. Atelierul va avea și o componentă practică, ce va presupune incursiuni în spațiul public și familial. Temele vor gravita în jurul surprinderii manifestărilor culturale aromanesti in mediul lor. Vom documenta sarbatori și obiceiuri, portrete ale membrilor familiei, evenimente publice și în general atmosfera comunității aromânești. Finalitatea atelierului va fi o expoziție cu fotografiile ce vor surpinde personalitatea si emoția fiecarui participant.

Programul se finalizează în noiembrie 2013 printr-un eveniment care va aduce împreună rezultatele colective ale tuturor celor implicați (expoziție de fotografie artistică, expoziție de obiecte manufacturate, rezultatul exercițiilor de documentare a trecutului familial, proiectarea filmului de animație ).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s